© Foto: K.W.L. Bezemer, "Zij vochten op de zeven zeeën"

De indienststelling van Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau, 14 juni 1943.
Links (met gleufhoed) minister-president P.S. Gerbrandy. In het midden de commandant, kapitein-luitenant-ter-zee A. de Booy. Rechts van hem schout-bij-nacht P.J. Feteris, Chef Materieel van het Ministerie van Marine.