© Foto: K.W.L. Bezemer, "Zij vochten op de zeven zeeën"

Vice-admiraal C.E.L. Helfrich in gesprek met de Britse generaal A.P. Wavell, begin 1942.

De uitgebreide biografische schets van Helfrich uit het Biografisch Woordenboek van Nederland 2 (Den Haag 1985) is te vinden op:
http://www.inghist.nl/Nieuws/Tips/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn2/helfrich