© Foto: K.W.L. Bezemer, "Zij vochten op de zeven zeeën"

De bemanning van de Hr.Ms. MTB 204.
Staand (met hand op de knie) de commandant, luitenant-ter-zee 2e klasse H.C. Jorissen.
Rechts naast hem de oudste officier, luitenant-ter-zee 3e klasse H. van Mastrigt.