Foto: H. Larive, "Vannacht varen de Hollanders"  
E.H. "Hans" Larive
(1915-1984)


Diende in het Verre Oosten, kwam terug naar Nederland aan boord van de Hr.Ms. Van Galen, die in de meidagen van 1940 tot zinken werd gebracht in Rotterdam. Hij geraakte in Duitse krijgsgevangenschap, doch ontvluchtte uit Colditz bij zijn 5e poging op 16 aug. 1941 en kwam via Zwitserland en Barcelona in Gibraltar aan op 4 nov. 1941. Ging met de "O 21" naar Londen (17 dec. 1941). Werd commandant van de Nederlandse MTB's. Werd in 1944 hoofd van de Marine-Voorlichtingsdienst. Over zijn oorlogsbelevenissen schreef hij "Vannacht varen de Hollanders" (Amsterdam : Elsevier, 1950). Hij trad in dienst van de Koninklijke Shell-groep en was o.a. adjunct-directeur van de dochtermaatschappij Curaçaose Scheepvaart Maatschappij te Emmastad (1951-1954) en directeur Shell Tankers.
 
 

 Tekening: Peter Scott, "The battle of the narrow seas"
 

Bij K.B. van 23 juli 1947, No. 24, benoemd tot Ridder der 4e klasse der Militaire Willems-Orde wegens:
"Heeft zich in de strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door:
1e. In de nacht van 14 op 15 Juni 1942 nabij de Franse kust ter hoogte van Calais als commandant van Onze motortorpedoboot 203, welke boot met twee Britse motortorpedoboten in flottilleverband opereerde onder een Britse Commandant, op zeer bekwame, gedurfde wijze en met succes een vijandelijk convooi nabij Calais aan te vallen en met slechts lichte schade aan zijn eigen boot op zijn basis terug te keren;
2e. In de nacht van 4 op 5 Juli 1943 als commandant van een flottille motortorpedoboten, bestaande uit Onze motortorpedoboten 235 en 240 en een Britse motortorpedoboot, in het Nauw van Calais in samenwerking met de zware 35 centimeter Britse batterijen van Dover, op zeer bekwame wijze twee vijandelijke, zeer zwaar bewapende torpedobootjagers, welke op doortocht door het kanaal waren, aan te vallen;
3e. In de nacht van 26 op 27 September 1943, wederom nabij de Franse kust als Oudste Officier van de ge Britse Motortorpedobootflottille, waarbij hij zelf het bevel voerde over de Nederlandse flottil]e motortorpedoboten, bestaande uit Onze Motortorpedoboten 202, 204 en 231, een zwaar geëscorteerde vijandelijke koopvaarder, welke trachtte het kanaal door te komen, op hoogst beleidvolle wijze zeer dicht onder de zwaar door de vijand verdedigde Franse kust, onder vijandelijk vuur, te benaderen en met succes aan te vallen, tengevolge van welke actie dit vijandelijk schip vermoedelijk tot zinken is gebracht."
 
 

 Foto: P.G.H. Maalderink, "De Militaire Willems-Orde sedert 1940"