H.M.L.F.E. "Hans" van Oostrom Soede
(1910-1993)

Bij K.B. van 9 januari 1948, No. 25, benoemd tot Ridder der 4e klasse der Militaire Willems-Orde wegens:
Het zich in de strijd onderscheiden door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw, door in de jaren 1942 tot en met 1944 in de Middellandse Zee als Commandant van Onze onderzeeboot "Dolfijn" op zee gedurfde en bekwame wijze belangrijke successen voor de oorlogvoering tegen de vijand te behalen en wel in het bijzonder in de volgende acties;
1. het tot zinken brengen:
van de Italiaanse onderzeeboot "Malachite" (bij Kaap Spartivento op 9 Februari 1943) ondanks de aanwezigheid van twee vijandelijke onderzeebootjagers; van een, door een mijnenveger geëscorteerd, 4-5000 tons koopvaardijschip (bij het eiland Gavoli op 29 Maart 1943);
van een, door een kustvaartuig geëscorteerd, 5-6000 tons koopvaardijschip (onder Civita Vecchia op 4 Juli 1943) waarbij tegenaanvallen van het kustvaartuig met dieptebommen Onze onderzeeboot in gevaar brachten;
van een anti-luchtdoelschoener van 125 ton en een van 200 ton op 4 onderscheidenlijk 13 Juli 1943;
van een koopvaardijschip van 9000 ton bij Bastia op 11 September 1943, ondanks de aanwezigheid van twee vijandelijke torpedoboten;
van twee Duitse transportschepen, elk van 250 ton op 13 September 1943 tussen Spezia en Genua.
2. De stoutmoedige poging de vijand afbreuk te doen in de baai van Santa Maria (Ustica), waarbij, nadat Onze onderzeeboot "Dolfijn" aan de grond was gelopen, een gevecht met een vijandelijke motortorpedoboot moest worden aangegaan onder mitrailleurvuur van de kust.

 © Foto: P.G.H. Maalderink, "De Militaire Willems-Orde sedert 1940" 


© Foto: K.W.L. Bezemer, "Zij vochten op de zeven zeeën"

De bemanning van Hr.Ms. Dolfijn.
Centraal vooraan commandant luitenant-ter-zee 1e klasse H.M.L.F.E. van Oostrom Soede.
Rechts van hem luitenant-ter-zee 2e klasse jhr. W.C.M. de Jonge van Ellemeet.
Links van hem luitenant-ter-zee 3e klasse H.J. Brakema.