Bezoek van Prins Bernhard aan de Onderzeedienst te Dundee, sept. 1940.  V.l.n.r. Prins Bernhard (als kapitein ter zee), luitenant ter zee 1e klasse J.W. Ort, luitenant  ter zee 2e klasse W.S.J.A. Prins en luitenant ter zee 2e klasse G.D. Kwast.

© Foto: H.M. van Ort, "Hr.Ms. O-22"

Johan W. Ort 
(1902-1940)

Johan Willem Ort, geboren in 1902 in Meester Cornelis (N.O.I.), werd in 1921 benoemd tot adelborst voor de Zeedienst. Na zijn benoeming tot officier (1925) en plaatsingen aan boord Hr.Ms. Java, Mataram, Koetei en Lynx, werd hij in 1928 geplaatst bij de Onderzeedienst in Den Helder. Na dienst te hebben verricht aan boord Hr.Ms. O 10 en O 8, werd hij in 1933 als oudste officier geplaatst aan boord Hr.Ms. K VIII, en vervolgens Hr.Ms. K XIII, in N.O.I. In 1935, nog steeds in N.O.I., werd hij belast met het bevel over Hr.Ms. K X. In de hieropvolgende jaren tot 1938 was hij achtereenvolgens belast met het bevel over Hr.Ms. K XI, Hr.Ms. K XV en tenslotte Hr.Ms. K XII. In 1938 teruggekeerd in Nederland, zijn onderzeebootcarrière afgesloten hebbende (hij was inmiddels 35 jaar geweest!), werd hij geplaatst bij het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) te Den Helder als leraar Zeemanschap. Bij het van kracht worden van de mobilisatie in Nederland (1939) werd hij ontheven van deze functie en geplaatst bij de Onderzeedienst te Den Helder als Eerste Officier van de Kazerne. Op 14 mei 1940 kreeg hij orders zich in te schepen aan
boord van Hr.Ms. Z 7 voor vertrek naar Engeland, waar hij zich in Londen moest melden. Aldaar aangekomen werd hij direct gedirigeerd naar Portsmouth, teneinde
zich te melden bij het zojuist geformeerde Nederlandse Flottielje Onderzeeboten. Na aankomst op 18 mei 1940, werd hij meteen belast met het bevel over Hr.Ms. O 22, met welke onderzeeboot hij in november 1940 ten onder zou gaan.

Zijn zoon, commandeur b.d. H.M. Ort, schreef over de onderzeeboot van zijn vader de publicatie "Hr.Ms. O-22 : de onderzeeboot, die in 1940 verloren ging en in 1993 werd teruggevonden" (Amsterdam : Van Soeren, 1995).