© Foto: K.W.L. Bezemer, "Zij vochten op de zeven zeeën"

De indienststelling van Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau, 14 juni 1943.
Minister-president P.S. Gerbrandy keurt het eten aan boord. Links, toekijkend, de 1e officier, luitenant-ter-zee 1e klasse B. Poortman.