Dutch  Navy officers  |  Dutch  Army officers  |  home
Nederlandse opper- en hoofdofficieren
van het
Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger (KNIL)
1940-1945Opperofficieren

Generaal-Majoor R. (Rudolph) Bakkers
16.07.1894  Panteh Perak  -
 
(1940) Luitenant-Kolonel, VIIe Afdeeling A (Hoofdkantoor van de Generale Staf), Departement van Oorlog, Bandoeng
(1941) tevens lid van de Permanente Militaire Spoorwegcommissie, Bandoeng
13.10.1941-09.03.1942 Chef van de Generale Staf, Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
Gen.-Maj. (13.10.1941?); Kol. (?); Lt.-Kol. (30.6.1937); Maj. (31.7.1935); Kapt. (28.8.1927); 1e Lt. (5.4.1917); 2e Lt. (28.7.1914)  [Infanterie]


Luitenant-Generaal der Infanterie G.J. (Gerardus Johannes) Berenschot
24.07.1887  (Solok, Sumatra)  -  13.10.1941  (Batavia; vliegtuigongeluk)

HBS, Winterswijk; Cadettenschool, Alkmaar; Koninklijke Militaire Academie, Breda; Hogere Krijgsschool, 's-Gravenhage (1919-1922)
19.07.1907 aangesteld bij het Wapen der Infanterie
1908-1919 Indië (Magelang, 1910-1915 Atjeh)
1925-1931 leraar, Hogere Krijgsschool, 's-Gravenhage
1931-1934 Commandant, 6e Regiment Infanterie (Indië)
07.06.1934-26.07.1939 Chef van de Generale Staf, Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
00.07.1939-13.10.1941 Commandant van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger en Hoofd van het Departement van Oorlog in Nederlandsch-Indië
Lt.-Gen. (26.7.1939); Gen.-Maj. (11.6.1935); Kol. (28.12.1932); Lt.-Kol. (3.2.1931); Maj. (17.9.1928); Kapt. (19.8.1919); 1e Lt. (19.6.1911); 2e Lt. (19.7.1907)  [Infanterie]

BWN; Pers

Generaal-Majoor der Infanterie P.A. (Pierre Antoine) Cox
03.10.1888  (Arnhem)  -  ?
 
(1940) Hoofd, IIe Afdeeling (Hoofdkantoor der Infanterie) van het Kabinet, Departement van Oorlog, NOI; tevens Inspecteur van het Wapen der Infanterie, KNIL
-00.03.1942 Commandant, [IIIe?] Divisie (Midden-Java)
Gen.-Maj. (23.2.1938); Kol. (31.5.1936); Lt.-Kol. (26.12.1933); Maj. (12.12.1931); Kapt. (10.1.1921); 1e Lt. (4.4.1913); 2e Lt. (6.8.1910)  [Infanterie]


Generaal-Majoor der Infanterie G.A. (Gustav Adolf) Ilgen
03.07.1887 (Wiesbaden)  -  ?
 
1932 Commandant, Luchtvaartafdeling, Bandoeng
00.06.1936-00.03.1942 Commandant, 2e Militaire Afdeeling (tevens IIe Divisie) op Java (Magelang)
Gen.-Maj. (27.5.1936); Kol. (3.10.1934); Lt.-Kol. (28.2.1933); Maj. (2.6.1931); Kapt. (22.7.1920); 1e Lt. (21.6.1912); 2e Lt. (24.7.1909)  [Infanterie]

Pers

Generaal-Majoor der Infanterie R.Th. (Roelof Theodorus) Overakker
09.01.1890  (Haarlem)  -  09.01.1945 (Fort de Kock)

Koninklijke Militaire Academie, Breda
20.07.1912 aangesteld bij het Wapen der Infanterie, KNIL
09.02.1942 Territoriaal Commandant Midden-Sumatra
09.01.1945 gefusilleerd door de Japanners
Gen.-Maj. (19.2.1942); Kol. (21.9.1938); Lt.-Kol. (25.11.1935); Maj. (16.9.1933); Kapt. (24.6.1926); 1e Lt. (8.4.1916); 2e Lt. (20.7.1912)  [Infanterie]
Ridder Militaire Willemsorde 4e Klasse (25.7.1951)

MWO


18 mei 1942,Ottawa, Canada

Luitenant-Generaal der Militaire Luchtvaart L.H. (Ludolph Hendrik) van Oyen
25.4.1889  ('s-Gravenhage)  -  28.7.1953  ('s-Gravenhage)

Koninklijke Militaire Academie, Breda; Kogere Krijgsschool, Den Haag
Adjudant in buitengewone dienst van HM de Koningin
-1942 Commandant & Inspecteur der Militaire Luchtvaart, KNIL; wnd. cdt. KNIL
22.2.1942-1942 Commandant, Geallieerde luchtstrijdkrachten Java
1942-1943 Commandant, Koninklijke Nederlandse Militaire Vliegschool, Jackson, Miss. (USA)
1943 Commandant, Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger in Australië
1945-1946 Commandant, Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger in Batavia
Ridder, Orde van de Nederlandse Leeuw; Officier, Orde van Oranje-Nassau; Companion of the Order of the Bath; Commander, Legion of Merit
 
Lt.-Gen. (?); Gen.-Maj. (1941?); Kol. (23.2.1938); Lt.-Kol. (31.7.1935); Maj. (29.7.1933); Kapt. (8.7.1921); 1e Lt. (12.8.1914); 2e Lt. (29.7.1911)  [Militaire Luchtvaart]

BWN; WB48

Generaal-Majoor der Infanterie J.J. (Jacob Jan) Pesman
4.1.1888  (Thesinge)  -  2.1.1950 (Groningen, wonende te Rijswijk)
 
-00.00.1941 Commandant, 1e Militaire Afdeeling (tevens Ie Divisie) op Java (West-Java)
Gen.-Maj. (29.7.1939); Kol. (31.5.1936); Lt.-Kol. (25.5.1934); Maj. (6.8.1932); Kapt. (4.3.1921); 1e Lt. (10.5.1913); 2e Lt. (6.8.1910)  [Infanterie]


Generaal-Majoor der Artillerie H. (Hein) ter Poorten
21.11.1887  (Buitenzorg)  - 15.01.1968
 
1911 aangesteld bij het Wapen der Artillerie, KNIL
1926-1931 bij de Generale Staf, Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
1933-1936 bij de Generale Staf, Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
1936-1939 Hoofd IIIe Afdeeling (Hoofdkantoor der Artillerie), tevens Inspecteur van het wapen, Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
26.07.1939-13.10.1941 Chef van de Generale Staf, Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
14.10.1941-09.03.1942 Commandant van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger en Hoofd van het Departement van Oorlog in Nederlandsch-Indië
09.03.1942-00.00.1945 in Japanse krijgsgevangenschap
Gen.-Maj. (13.9.1937); Kol. (29.4.1936); Lt.-Kol. (28.7.1935); Maj. (25.7.1930); Kapt. (26.8.1919); 1e Lt. (29.4.1911); 2e Lt. (25.7.1908)  [Artillerie]

BWN

Generaal-Majoor J. (Jacob) van Rees
09.12.1888  (Utrecht)  -  ?

in Japanse krijgsgevangenschap
Gen.-Maj. (12.3.1939); Kol. (12.3.1935); Dir.O.v.G. 1e kl. (31.10.1932); Dir.O.v.G. 2e kl. (20.11.1929); O.v.G. 1e kl. (9.9.1920); O.v.G. 2e kl. (15.7.1913)


Generaal-Majoor der Infanterie W. (Wijbrandus) Schilling
26.01.1890  (Enschede)  -  1958
 
 
00.00.1941-00.03.1942 Commandant, 1e Militaire Afdeeling (tevens Ie Divisie) op Java (West-Java)
00.03.1942-15.08.1945 in Japanse krijgsgevangenschap
Gen.-Maj. (); Kol. (21.9.1938); Lt.-Kol. (25.11.1935); Maj. (13.9.1933); Kapt. (9.9.1921); 1e Lt. (13.9.1915); 2e Lt. (13.9.1911)  [Infanterie]

BWN

Generaal-Majoor der Genie G.J.F. (Gustave Jacques Frederik) Statius Muller
23.04.1889  (Meester Cornelis)  -  26.10.1962  ('s-Gravenhage)
 
03.1935-(1940) Hoofd, IVe Afdeeling (Hoofdkantoor der Genie) van het Kabinet, Departement van Oorlog, NOI; tevens Inspecteur van het Wapen der Genie, KNIL
Gen.-Maj. (13.9.1937); Kol. (30.3.1935); Lt.-Kol. (27.12.1933); Maj. (13.8.1931); Kapt. (8.12.1919); 1e Lt. (27.7.1912); 2e Lt. (29.7.1911)

Pers


Generaal-Majoor der Infanterie J.H. (Johan Hendrik) Uhl
08.10.1889  Nijmegen -
 
(1940)-? Kolonel, IIe Afdeeling (Hoofdkantoor der Infanterie) van het Kabinet, Departement van Oorlog, Ned.-Indië
00.03.1942-00.08.1945 in Japanse krijgsgevangenschap
01.10.1945-31.01.1946 Chef van de Generale Staf, Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
Gen.Maj. (1945?); Kol. (23.2.1938); Lt.-Kol. (31.7.1935); Maj. (29.7.1933); Kapt. (12.7.1921); 1e Lt. (18.9.1914); 2e Lt. (29.7.1911)  [Infanterie]


Buiten dienst

Luitenant-Generaal  b.d. Tj. (Tjalling) Bakker
07.10.1885  Menado  -
 
(1940) Voorzitter Staatsmobilisatieraad te Bandoeng
1942-19.8.1945 in Japanse krijgsgevangenschap
Gen.-Maj. (); Kol. (); Lt.-Kol. (); Maj. (); Kapt. (); 1e Lt. (); 2e Lt. ()Groepsfoto's


Links Gen.-Maj. P.A. Cox, rechts Gen.-Maj. J.J. Pesman. Bandoeng, juli 1939.


Gen.-Maj. H. ter Poorten en Luit.-Kol. P.G. Mantel bij de capitulatie te Kalidjati, 8 maart 1942.


Gen.-Maj. H. ter Poorten (rechts) met General Sir Archibald P. Wavell (midden), opperbevelhebber van Abdacom, te Batavia, 22 jan.1942.


Hoofdofficieren


 
 
Naam Geb./overl. Functies Wapen Kol. Lt.-Kol. Maj. Kapt. 1e Luit. 2e Luit.
Allirol,
Jacques
24.06.1891
's-Gravenhage
-
13.06.1945
Formosa, kamp Shirakawa

Militaire Commandant, Palembang en Djambi  (1940)-?
Inf. - 30.06.36 31.07.35 04.05.27 09.10.16 18.07.13
Boreel,
Jhr. Willem
24.05.1893
Tjilatjap [Banjoemas]
-
15.08.1973
Zeist
Commandant te Soerabaja  (1940)-?
Inf. - 30.06.38 17.01.36 27.09.27 07.06.18 12.06.15
Bijleveld,
Dr. Johan Wouter
17.01.1888
Padang Sidempoean
-
16.05.1976
Laren
Gewestelijk eerstaanwezend Officier van Gezondheid te Magelang (1935)-?
Gen. Dst. 30.11.36 Dir.O.v.G. 1e kl. 02.01.33 Dir.O.v.G. 2e kl. 02.01.30 O.v.G. 1e kl. 08.11.20 O.v.G. 2e kl. 19.08.13 -
Detiger,
Willem Eugenius Claudius
20.03.1895
Kota Radja, N.O.I.
-
?
Militaire Commandant, Timor en onderhoorigheden  (1940)-?
Inf. - 31.05.39 30.09.37 21.11.27 24.12.18 03.03.16
Fleischer,
Johan Adriaan
18.03.1888  Terschelling
-
?
Militaire Commandant, Zuider- en Ooster-Afdeeling van Borneo  (1940)-?
Inf. 30.06.37 16.06.34 06.08.32 04.03.21 23.05.13 06.08.10
Goor,
Maximiliaan Eugène Albert van
1890
-
1959
Hoofambtenaar ter beschikking van de Legercommandant, KNIL  (1940)-?
Inf. Kol.-tit. 23.02.38 30.06.35 29.07.33 30.06.21 28.07.14 29.07.11
Gortmans,
Alexander Leonard
06.10.1889
Djember
-
06.04.1944
Makasser

Commandant Midden-Celebes (-17.3.1942)
Inf. -
Gosenson,
George Frank Victor
26.05.1888  Bandjermasin
-
09.01.1945
Fort de Kock

Militaire Commandant, Atjeh en onderhoorigheden (1940)-1942; 1945 geëxecuteerd
Inf. 29.03.36 31.03.33 30.06.31 29.07.20 23.07.12 24.07.09
Naam Geb./overl. Functies Wapen Kol. Lt.-Kol. Maj. Kapt. 1e Luit. 2e Luit.
Gronewold,
B.H.
1888
-
?
Militaire Commandant, Wester-Afdeeling van Borneo  (1940)-?
Inf. - 30.06.36 30.06.35 16.09.26 01.08.16 20.12.09
Hoogenband,
Cornelis van den
1895
-
?
Territoriaal Commandant Balikpapan (1942)
Inf. - ? 31.07.38 24.05.28 18.02.19 25.07.17
Hoolboom,
Pieter Cornelis
10.07.1888 Weltevreden
-
26.11.1945
Bandoeng

Commandant, Artillerie Constructie Winkel te Bandoeng  (1940)-?
Art. 26.10.37 19.05.36 25.07.30 26.08.19 11.10.11 25.07.08
Kamps,
H.J.A.
1891
-
?
Hoofd, VIIIe Afdeeling (Hoofdkantoor der Cavalerie) van het Kabinet, Departement van Oorlog, NOI; tevens Inspecteur van het Wapen der Cavalerie en van het Remont-depôt  (1940)-?
Cav. 30.11.39 24.06.36 20.09.33 27.01.26
Ritm.
24.07.16 20.07.12
Kemmerling,
Jan Gerhard Karel
19.06.1891
Nieuwer-Amstel
-
26.07.1945
Tjimahi Centr. Kamphospitaal

?
Inf. 23.02.38 09.08.35 29.07.33 12.07.21 13.09.15 13.09.11
Koppen,
E.T.
1892
-
?
?
Art. 21.06.39 30.06.38 10.07.36 30.06.21 07.07.17 19.07.13
Manen,
Sipke Evert van
15.03.1889
Vreeswijk
-
16.12.1965
?
Gen. Dst. 29.09.38 12.03.35
Dir.O.v.G. 1e kl.
24.09.32
Dir.O.v.G. 2e kl.
28.09.22
O.v.G. 1e kl.
28.09.14
O.v.G. 2e kl.
Maurer,
Henri Louis
Foto met dank aan dhr. H.A. Schipper.
15.03.1887
Den Haag
-
08.03.1942 Bandoeng (zelfdoding)
Hoofd, IIIe Afdeeling (Hoofdkantoor der Artillerie) van het Kabinet, Departement van Oorlog, NOI; tevens Inspecteur van het Wapen der Artillerie, KNIL  (1940)-?. Bevorderd tot Gen.Maj.d.Art. KNIL.
Art. 20.07.39 31.03.36 25.07.30 26.08.19 29.08.11 25.07.08
Poulus,
H.
1887
-
?
Commandant te Tjimahi  (1940)-?
Inf. - 30.06.36 28.06.35 16.09.26 20.07.16 20.07.12
Naam Geb./overl. Functies Wapen Kol. Lt.-Kol. Maj. Kapt. 1e Luit. 2e Luit.
Schilmöller,
Fritz Bernhard Franciscus
02.09.1894
Den Haag
-
18.08.1960
Hoogerheide
Commandant te Bandoeng  (1940)-?
Inf. - - 31.08.39 06.06.30 30.05.19 13.09.18
Scholten,
Pieter
05.01.1891
Enkhuizen
-
04.04.1986
Voorschoten
Militaire Commandant, Molukken  (1940)-?; Territoriaal, tevens Troepen-Commandant van Noord-Sumatra 30.04.1946 - 27.12.1949

Res.-Gen.Maj. (26.11.1947); pens (12.03.1951)
MWO 4 (29.12.1950)
Inf. 08.12.41 28.02.37 31.07.35 20.05.27 18.11.16 17.09.13
Sol,
W.C.A.
1894
-
?
Commandant te Batavia (1940)-?
Inf. - 31.07.38 30.06.36 27.09.27 17.06.18 12.06.15
Staveren,
Marius Theodorus van
28.12.1888  Delfshaven, Rotterdam
-
?
Hoofd, IXe Afdee- ling (Hoofdkantoor van de Topgrafische Dienst) van het Kabinet, Departement van Oorlog, NOI; tevens hoofd van de dienst (1940)-?
Top. Dst. 03.05.38 30.12.34 23.02.33 30.12.19 25.01.13 29.07.11
Steen,
Pieter Herman Thomas van der
13.01.1890
Utrecht
-
1967
?
Art. 28.06.38 28.07.37 29.07.33 05.03.20 10.07.15 29.07.11
Straten,
Nico Leonard Willem van
03.09.1897
Zwolle
-
18.09.1968
Arnhem
Commandant Timor (1.3.1942); Commandant Militair Invalidenhuis "Bronbeek", Arnhem 1946-1955

Gen.Maj. (09.11.1944); pens (13.02.1946)
MWO 4 (29.10.1942)

Inf. - ? 31.08.39 30.05.29 30.04.19 12.08.18
Temmen,
Louis Philippe van
Met dank aan dhr. Johan Winsser.
Gehuwd (03.10.1907, Teteringen) met Maria Cheriex.
07.06.1884
Batavia
-
09.11.1973
Bilthoven
Militair attaché, tevens hoofd van de militaire missie te Chungking, 1941?/42?.

Gen.Maj.
Art. 26.05.37 20.02.35 19.07.29 07.08.19 14.02.11 19.07.07
Naam Geb./overl. Functies Wapen Kol. Lt.-Kol. Maj. Kapt. 1e Luit. 2e Luit.
Tulfer,
Henricus Josephus Bernardus
14.07.1887 
Roermond
-
06.10.1984
Bilthoven
Hoofd, Ve Afdeeling (Hoofdkantoor der Militaire Administratie) van het Kabinet, Departement van Oorlog, NOI;  tevens inspecteur van het dienstvak  (1940)-?
M.A. 03.05.38 23.06.33 07.12.31 24.12.24 14.10.12 13.09.11
Veer,
Willem Johannes de
26.08.1891
Tebingtinggi
-
06.03.1942
Tjiaterstelling

?
BL
Inf. 30.11.39 30.06.36 24.06.35 16.09.26 20.07.16 20.07.12
Verniers van der Loeff,
Ir. Hendrik Johan Willem
21.01.1889
Batavia
-
?
Gedetacheerd bij het Departement van Koloniën in Nederland  (1940)-?

Gen.Maj. (?); werktuigkundig ingenieur.

Art. 28.06.38 25.06.36 24.07.31 05.09.19 29.04.12 24.07.09
Vesseur,
J.
1887
-
?
Militaire Commandant, Sumatra's westkust en Tapanoeli (1940)-?
Inf. - 28.02.37 31.07.35 20.05.27 24.10.16
13.09.15 (KNL)
13.09.11
Vooren,
Marinus
20.05.1889
Batang, NOI
-
02.07.1980
Doorwerth
Militaire Commandant, Celebes en  Manado  (1940)-?;  Territoriaal Commandant Bevelhebber der Troepen in Zuid-Celebes 07.12.1941-27.03.1942

pens (20.02.1946)
MWO 4

Inf. 14.02.41 28.02.37 31.07.35 12.08.27 28.03.17 17.09.13
Waal,
Cornelis Hendrik Coenraad
23.09.1889
Vianen
-
?
Hoofd VIIe Afdeeling (Hoofdkantoor der Intendance) van het Kabinet, Departement van Oorlog, NOI  (1940)-?
Int. 20.07.38 28.02.34 15.02.33 30.08.21 14.09.15 13.09.11
Wieringen,
C.H.M. van
1897
-
?
Militaire Commandant, Riouw en onderhoorigheden  (1940)-?
Inf. - - - 31.05.33 07.02.22 30.07.21

Art. = Artillerie  Cav. = Cavalerie  Gen.Dst. = Geneeskundige Dienst  Inf. = Infanterie  Int. = Intendance  M.A. = Militaire Administratie  Top.Dst. = Topografische DienstBronnen: Aanvullende bronnen:

Met dank aan: Interessante link: